Namierzanie pojazdw, kontrola zuycia paliwa

Strona gwa Kontakt
Uni-avl
Oprogramowanie
Główne cechy oprogramowania wizualizacyjnego

- Wskazywanie bieżącej pozycji obiektów
- Odtwarzanie trasy i analiza przejazdów
- Wyświetlanie informacji o stanie urządzeń
- Odbieranie sygnałów alarmowych
- Możliwość wprowadzenia obszarów oraz definiowanie alarmów
- Dzięki najnowszej mapie możemy wyszukiwać trasy lub adresy
- Definiowanie zadań do zrealizowania
- Możliwość eksportu historii do pliku zewnętrznego
- Prezentacja w formie zestawień, wykresów: