lokalizacja i monitoring pojazdów

Strona główa Kontakt
Uni-avl
Kontakt
UNI-Net Poland Sp. z o.o.
ul. Syta 126
02-987 Warszawa
tel.: (22) 20 50 851
e-mail: biuro@uni.net.pl

KRS: SÄ…d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000329810, NIP: 522-29-21-430,
Kapitał Zakładowy: 3.000.000 zł.
Liczba pojazdów
pojazdy osobowe
pojazdy dostawcze
pojazdy ciężarowe
usługa z funkcją pomiaru paliwa Tak Nie
dodatkowe raporty
(np.: zamknięte/otwarte drzwi, podniesiona/opuszczona laweta):
Tak Nie
monitoring również poza granicami Polski Tak Nie
Nadawca:
e-mail, tel.